คำถาม 
โดย : คณะทำงานและศิษย์ในสหรัฐอเมริกา ถามเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2546

อันตรธาน ๕

กราบเรียน พระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง"อันตรธาน ๕"ความเสื่อมสูญ ๕ อย่าง แก่พุทธบริษัท ๔ที่มีความเข้าใจเรื่องนี้น้อยมาก ตามความเหมาะสมแก่เวลาและธาตุขันธ์ของพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์จะอำนวย เพื่อชาวบ้านตาดำๆที่ดูถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ต จะได้รื่นเริงในธรรมรสที่ได้เมตตาแสดง

คำตอบ
เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2546

เรียนคณะศิษย์ในสหรัฐอเมริกา
หลวงตาได้เมตตาแสดงธรรมตามความประสงค์ 
เมื่อเช้าวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

หลวงตา     :     เออ ๕ อย่างนี้คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้นำขันธ์ทั้ง ๕ นี้ไปปฏิบัติศีลธรรม ขันธ์ทั้ง ๕ นี้ก็จะเป็นเครื่องมือหนุนความดีเข้าสู่เรา นี่แหละการปฏิบัตินี้เป็นการส่งเสริมธรรมทั้ง ๕ ถ้าไม่สนใจกับอรรถกับธรรม นำขันธ์ทั้ง ๕ ไปทำแต่บาปแต่กรรมนี้ ขันธ์ทั้ง ๕ จะเป็นอันตรายแก่เราหรือเสื่อมลงเข้าใจไหม ที่เขาบอกว่าอันตรธาน ๕ หรือ ความเสื่อมสูญ ๕ เกิดมามีขันธ์ ๕ ด้วยกันหมด จะไปทำตั้งแต่บาปแต่กรรมอันตรธานตลอดเวลาพวกนี้ แต่พวกหนึ่งเอาไปทำทั้งทางโลกทางธรรม ทำมาหาเลี้ยงชีพ เอาไปสร้างบุญกุศลให้แก่ตัวเองนี้ ทั้งขันธ์ ๕ ก็เจริญ ทั้งธรรม ๕ ประการที่เกิดขึ้นจากขันธ์ ๕ นี้ก็เจริญรุ่งเรืองด้วยกัน ไม่อันตรธาน เข้าใจไหม ไปเปล่า ๆ เข้าใจไหม เพราะขันธ์ ๕ ยังไงมันต้องแตกต้องดับอันตรธานไปได้ แต่ความดีของเราไม่อันตรธาน กับความชั่วก็ระวังให้ดีไม่อันตรธานนะเข้าใจเหรอ มันจะตามราวีเราตลอดไป จำให้ดีนะ เอาละพอ

โยม            :     ครับ เขาก็ได้แล้วครับ เขาก็รื่นเริงในธรรมะที่หลวงตาแสดงทางอินเตอร์เน็ตแล้วครับ เขาบอกมาครับ

หลวงตา     :     เหอ เขาบอกมาเหรอ

โยม            :     ครับ เขาบอกมาว่า นี่ขอเมตตาหลวงตาแสดงเพื่อทางในสหรัฐที่ดูการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ตจะได้รื่นเริงในธรรมรสที่หลวงตาแสดง

หลวงตา     :     เดี๋ยวนี้เขาได้แล้วนะ เออ ถ้าอย่างนั้นเราก็หยุดได้แล้วเราเหนื่อยมากแล้ว เอาละพอ 

(ทีมงานน้อมสาธุการในเมตตาธรรมที่หลวงตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกหลานได้เข้าใจในข้อธรรมดังกล่าว พร้อมทั้งอนุโมทนากับคณะศิษย์ในสหรัฐอเมริกามา ณ ที่นี้)

<< BACK

 


หน้าแรก