คำถาม 
โดย : ธ ธง ถามเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2546

ภาวนาพุทโธแล้วเห็นตนเองเป็นโครงกระดูก

กราบเรียนหลวงตาครับ ภาวนาพุทโธได้สักครู่หนึ่งเกิดความรู้สึกว่า เห็นโครงกระดูกนั่งสมาธิ แล้วก็ดูเหมือนจะมองเห็นตัวเองมีโครงกระดูกอีก ใจอยากฟังเทศน์หลวงตา อีกใจหนึ่งก็อยากดู อีกใจหนึ่งก็อยากพุทโธ ใจก็ยังดูและทำทั้งสามอย่างได้สักพักก็ตัดสินใจฟังเทศน์ต่อ และพุทโธต่อไป แต่ก็ยังเห็นโครงกระดูก อยากทราบว่าควรจะทำอย่างไร ข้อที่ ๑ ฟังเทศน์หลวงตาต่อไปดีไหม ข้อที่ ๒พิจารณาโครงกระดูก ข้อที่ ๓ ทำทั้งสองอย่าง ข้อ ๔ ฟังเทศน์หลวงตาแล้วต้องภาวนาพุทโธหรือไม่ ข้อที่ ๕ ภาพที่เกิดขึ้นจากภาพความจำเก่า แล้วผมสามารถนำมาพิจารณาได้หรือไม่ครับ กราบนมัสการและขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ลงชื่อคุณ ธ ธง

คำตอบ
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2546

เรียนคุณใช้นาม ธ ธง
หลวงตาได้เมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาภาวนาของคุณให้
เมื่อคืนวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๖ ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ ดังนี้

หลวงตา     :     คุณ ธ ธง เราก็ตอบธ ธงเหมือนกัน ให้พิจารณากระดูกมากนะ ส่วนจะกำหนดพุทโธไม่พุทโธหรืออะไรนั้นให้ปล่อยเสียก่อน ถ้ามันเห็นกระดูกพิจารณากระดูก แยกแยะกระดูก ทำลายกระดูกให้กระจัดกระจายออกไป และตั้งเป็นรูปร่างใหม่ขึ้นมา ถ้ามันจะเป็นไปได้จริงๆ ก็ตั้งขึ้นมาอีก พิจารณาอีก แยกแตกอีก ต่อไปความชำนิชำนาญมันจะบอกขึ้นเองเจ้าของจะรู้ เราจะไม่อธิบายมากอันนี้ ดูร่างกระดูกให้ดี ให้คลี่คลายดูร่างกระดูก ให้ชำนิชำนาญ มันคล่องแคล่วของมันเอง คำว่าชำนาญคือมันคล่องตัวของมัน โอกาสที่อยากจะกำหนดภาวนานี้ก็ทำได้ ไม่ได้บอกว่าขาดตัวทีเดียวนะ อันไหนที่มันหนักมากก็ให้ทำอันนั้นก่อน เข้าใจเหรอ

<< BACK

 


หน้าแรก