คำถาม 
โดย : ศิษย์รักธรรม ถามเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2546

อสุภะหดเข้าจิต

เมื่อครั้งที่ลูกเคยกราบเรียนถามเรื่องการพิจารณาอสุภะ ลูกกลับมาน้อมปฏิบัติตาม คือเพ่งอสุภะให้ชำนาญ ไม่ให้เผลอทั้งสติและการพิจารณาภาพอสุภะนั้น เวลานี้เวลาเห็นผู้หญิงผู้ชายจิตมันแว็บขึ้นมาว่า นี่ดูดี นี่สวย แต่ขณะเดียวกันมันก็เหมือนธรรมท่านตัด เป็นอสุภะเกิดที่ตัวเรา หลังจากที่มองคนอื่นเขาสวยเขาหล่อ แต่ย้อนมาที่ตัวเราแล้วเน่าเละ ขณะจิตนั้นก็น้อมเข้าหาธรรมเครื่องละวางกายความสวยความงามในทันที แต่ลูกก็ยังคงเพ่งอสุภะ ซึ่งเกิดโดยธรรมชาติอัตโนมัติเองค่ะเดี๋ยวนี้ ตั้งอสุภะแนบไว้ที่จิตไม่ทำลาย แปลกแว็บหนึ่งคือมันหดเข้าหาจิตที่ตั้งอสุภะ แต่ก็ไม่เป็นทุกครั้งค่ะ ตอนนี้ลูกก็ตั้งดูอสุภะนั้นอีกมันก็ยังคงหดเข้าหาจิต ทุกครั้งที่รู้สึกหดเข้าหาจิตมันเหมือนสลดด้วยอริยสัจ ความจริงที่พึ่งเข้าใจ ลูกพยายามดูความเคลื่อนไหวอสุภะนี้ต่อไปถูกหรือไม่ประการใด รบกวนหลวงตาเมตตาด้วยเจ้าค่ะ (จาก ศิษย์รักธรรม)

คำตอบ
เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2546

เรียนคุณใช้นาม ศิษย์รักธรรม
หลวงตาได้เมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาธรรมของคุณให้
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     เออ ถูกต้อง ถูกต้องแล้วนะ ให้พิจารณา ถ้ายังไม่ชำนาญหมุนเข้ามา ให้อสุภะทั้งหมดมารวมอยู่ในหัวใจ เลยกลายเป็นว่าอสุภะคือหัวใจนี้เองหลอกตัวเองอยู่ภายนอก อสุภะที่แท้จริงคือหัวใจเป็นผู้เป็น  สิ่งเหล่านั้นวาดภาพออกไปจากใจนี้แหละ อสุภะข้างนอกทั้งเขาทั้งเรา จึงพิจารณาน้อมเข้ามาอสุภะทั้งหลายเข้ามาเป็นในจิตใจเสียแล้วเรียกว่าถูกต้องเข้าใจเหรอ เออ เอ้า ถูกต้องอันนี้ ให้ย้ำลงให้แน่ชัดลงไป ละเอียดลออชำนิชำนาญขึ้นไปโดยลำดับ 

(ทีมงานขออนุโมทนาในจิตตภาวนาของคุณมา ณ ที่นี้)

<< BACK

 


หน้าแรก