คำถาม 
โดย : รักหลวงตาและชาติไทยเหนือชีวิต ถามเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2547

รักชาติ รักหลวงตา

ขอเขียนมาบรรยายเฉย ๆ ค่ะ ด้วยความเคารพรักหลวงตายิ่งชีวิตค่ะ เพราะท่านพากู้ทั้งชาติ ทั้งศาสนา คนที่กิเลสหนาไม่เข้าใจท่าน โจมตีทั้งหลวงตาและคุณทองก้อน ดิฉันและศิษย์อีกหลายท่านอยากให้หมดจากศึกภายใน ให้ลูกศิษย์เองมีความเห็นไปทางเดียวกัน ที่หลวงตาพากู้ศาสนา นับตั้งแต่เรื่องรวมบัญชี มาจนถึงเรื่องสมเด็จพระสังฆราช เรียกว่าได้ว่าเป็นหัวใจของศาสนาพุทธเรา ดิฉันเป็นคนหนึ่งและลูกศิษย์อีกมากมายขอตั้งคำสัตย์ว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ เป็นลูกชาวพุทธที่ดี ตั้งใจภาวนาให้มากขึ้น ดังหลวงตาพาดำเนิน สมกับที่ท่านอุ้มทั้งชาติและศาสนาไว้ให้เราลูกหลานเพื่อแผ่นดินไทยของเรา (ที่เขียนมานี้มีลูกศิษย์ที่กรุงเทพฯหลายคนร่วมตั้งใจระลึกในพระคุณของหลวงตาและพระมหากษัตริย์ที่รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้พวกเราด้วยค่ะ)

คำตอบ
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2547

เรียนคุณผู้รักหลวงตาและชาติไทยเหนือชีวิต 
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบคุณ
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

(หรือกดชมภาพ เสียง และอ่านเทศน์เต็มกัณฑ์ ได้ที่http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2619&CatID=2)

หลวงตา     :     อันนี้เราขออนุโมทนาสาธุกับบรรดาพี่น้องลูกหลานชาวไทยเรา ที่รักษาชาติรักษาศาสนาด้วยความจงรักภักดีเทิดทูนตลอดมา แล้วก็มีความอนุโมทนาสาธุการกับหลวงตา ความอนุโมทนาสาธุการ หลวงตาขอมอบย้อนคืนไปให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งหมด (สาธุ) หลวงตาจะมีแต่อีตาบัวเท่านั้นแหละ พอ

คนที่หนึ่งที่ถามนั้นเหมาะสมมาก กระเทือนทั้งชาติทั้งศาสนาไปพร้อมๆ กัน เพราะฉะนั้นเราจึงขออนุโมทนา และยกคำที่เขาอนุโมทนาเรากลับคืนให้เจ้าของเดิมเท่านั้นแหละ อันนี้ดี ให้เป็นคติเตือนใจได้ดี 

                                                   ___________

<< BACK

 


หน้าแรก