คำถาม 
โดย : ชัยวัฒน์ ถามเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2547

จดจ่อกับคำภาวนาแค่นั้น

ตามปกติการเคลื่อนไหวของกระผมมักจะจับกับคำภาวนาพุธโธตลอดหากมีสติระลึกได้แต่รู้สึกว่าสติตามช้ามากเพียงแต่รู้สึกกับคำภาวนาเฉยๆจดจ่ออยู่แค่นั้น แต่จิตไม่ค่อยสดชื่นต่างจากการอยู่ในอริยาบทนิ่งๆ รู้สึกจะสงบและเย็นใจกว่ากับคำบริกรรม กราบเรียนหลวงตาว่ากระผมจะทำอย่างไรจึงจะมีความเกล้าหน้าขึ้น

คำตอบ
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2547

เรียนคุณชัยวัฒน์

หลวงตาตอบ  "ตั้งให้ดีให้มันตามกันให้ทัน เอ้าว่าไป"

โยม "ภาวนาเฉยๆ จดจ่ออยู่แค่นั้น แต่จิตไม่ค่อยสดชื่นต่างจากอาการอยู่ในอิริยาบถหนึ่งๆ รู้สึกจะสงบและเย็นใจกับคำบริกรรม กราบเรียนถามหลวงตาว่ากระผมจะทำอย่างไร"

หลวงตา "ก็ทำที่มันเย็นนั่นแหละ อันไหนมันเย็น พุทโธเหรอ หรือบริกรรมใดมันเย็น"

โยม "เขาบอกว่าถ้าเขาเคลื่อนไหวแล้วเขาภาวนาพุทโธนี่ ไม่เหมือนเขาอยู่สงบนิ่งๆและภาวนาพุทโธ"

หลวงตา "เออก็แล้วกัน พอเคลื่อนไหวจิตมันก็เคลื่อนไหว กิเลสเอาไปกินด้วยๆ จิตมันก็ร้อนนะซิ เข้าใจ เอาเท่านั้นแหละ"

หลวงตาเมตตาตอบปัญหาในเช้าวันที่ 21 มิ.ย.47 กรุณานำไปพิจารณาปฏิบัติ

<< BACK

 


หน้าแรก