คำถาม 
โดย : ดนุพล ถามเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2547

ภาวนาจนรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจ

กราบนมัสการหลวงตาด้วยความเคารพ คือหลานอยากถามว่า เมื่อภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมด้วยพุทโธ
จิตจะดำเนินไปสู่ความสงบสว่างโพลงอยู่นานแล้วหลานก็กำหนดรู้อยู่กับความสว่างนั้นๆแล้วสักพักความสว่างก็เปลี่ยนไปสว่างโล่งละเอียดกว่าเดิมแล้วหลานก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นอีกแต่ก็ไม่เห็นว่าจะไปไหนมาไหนเลยครับ ที่หลานกำหนดรู้เฉยอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่าครับหรือว่าหลานจะกำหนดรู้ลมหายใจแทนแต่มันไม่ชัด เพราะเกือบไม่รู้สึกว่ามีลมอยู่มันละเอียดมาก ขอให้องค์หลวงตาได้ชี้แนะด้วยครับ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2547

เรียนคุณดนุพล

หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาให้คุณ
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

ผู้กำกับ       :     เมื่อภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออก พร้อมด้วยพุทโธ จิตจะดำเนินไปสู่ความสงบสว่างโพลงอยู่นาน แล้วหลานก็กำหนดรู้อยู่กับความสว่างนั้นๆ สักพักความสว่างก็เปลี่ยนไปสว่างโล่ง ละเอียดกว่าเดิม แล้วหลานก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นอีก  แต่ก็ไม่เห็นว่าจะไปไหนมาไหนเลยครับ 

หลวงตา     :     อยู่ตรงนั้นละ อยู่กับผู้รู้ อาการอะไรออกมาเป็นอาการของผู้รู้ มันเกิดมันก็ดับ เกิดมันก็ดับ ดับเป็นลำดับลำดาของขั้นแห่งธรรม ถ้าธรรมละเอียดเท่าไรเรื่องเหล่านี้ก็จะละเอียดไปตาม ให้พิจารณาปัจจุบันอยู่นั้นละ ไม่ต้องไปคาดไปหมายนะ มันเป็นอะไรจะเป็นขึ้นมาจากจิตซึ่งเป็นนักรู้ มหาเหตุอยู่นั้น กิเลสอยู่ที่นั่น ธรรมอยู่ที่นั่น แก้กันที่นั่นละ เอ้าว่าไป

ผู้กำกับ       :     หลานก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นอีก  แต่ก็ไม่เห็นว่าจะไปไหนมาไหนเลยครับ 

หลวงตา     :     ไม่ต้องไป ไปหาอะไร เคยไปมารอบโลกมาแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ทีนี้จะหยุด ไม่ต้องไป

ผู้กำกับ       :     เขาบอก ที่หลานกำหนดรู้เฉยอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ 

หลวงตา     :     ถูกต้อง เวลามันเฉยก็ให้มันเฉย ไม่ใช่มันจะเฉยอยู่เรื่อย ถึงเวลามันเคลื่อนตัวของมันเอง

ผู้กำกับ       :     หรือว่าหลานจะกำหนดรู้ลมหายใจแทนแต่มันไม่ชัด 

หลวงตา     :     เขาภาวนายังไง เขากำหนดลมหายใจหรือกำหนดอะไร

ผู้กำกับ       :    เขาภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับ
พุทโธครับ

หลวงตา     :    เออ ถูกต้องแล้ว แล้วแต่ถนัด ถูกต้อง หรือจะเอาแต่ลมหายใจโดยเฉพาะก็ได้ พุทโธติดตามลมหายใจก็ถูก ไม่ผิด เป็นความถนัดใจเอง เอ้าว่าไป

ผู้กำกับ        :    เขาบอกว่า เพราะเกือบรู้สึกว่าไม่มีลมอยู่ มันละเอียดมาก ขอหลวงตาโปรดชี้แนะด้วยครับ

หลวงตา      :    ลมละเอียดมาก พิจารณามันละเอียดถึงไหน พิจารณาความละเอียดของลม มันละเอียดถึงไหน ตามลงไป ให้รู้อยู่ในใจนะ อย่าตามออกข้างนอก ตามอยู่ภายในลมนี่ อะไรอีกล่ะ

(คุณสามารถกดรับชมวิดีโอ หรืออ่านพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2838&CatID=2)
<< BACK

 


หน้าแรก