(คัดจากเทศน์เช้าวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่องพระโปฐิละผู้มีอุปนิสัย)
   
“เราถึงได้พูดว่าการเทศนาว่าการช่วยโลกคราวนี้ก็รู้สึกว่ามากมายกว้างขวาง และเป็นเวลานานตั้ง ๕ ปีและ ๖ ปีเข้ามานี้แล้ว แต่บกพร่องทางการถามปัญหาไม่ค่อยมี จึงได้ฟังแต่อรรถธรรมการเทศนาว่าการโดยถ่ายเดียว ถ้ามีการถามการตอบปัญหาธรรมะแง่แปลก ๆ นี้จะเป็นเครื่องสะดุดใจ ๆ ออกเรื่อย ๆ เปิดใจให้มีกำลังขึ้นเรื่อยทุกอย่าง คือถามมายังไงคำตอบจะไปตามกัน สวนกันไป ๆ ในช่องเดียวกันๆ ให้ผู้ได้ยินได้ฟังได้เข้าอกเข้าใจในช่อง ปัญหาของกิเลสปิด ปัญหาของธรรมเปิด นี่มันสวนกันๆ
    นี่เริ่มถามก็เริ่มตอบ คือการถามเราไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ แล้วแต่ความรู้สึกเป็นยังไงก็ถามมา แล้วการตอบผู้ตอบสมควรจะตอบหนักเบามากน้อย หรือไม่ตอบ หรือตอบมากก็ขึ้นอยู่กับปัญหา ก็มีเท่านั้น ถ้าไม่สมควรตอบคือไม่ค่อยเป็นประโยชน์ก็ไม่ตอบเสีย นอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วยังเป็นปัญหากระทบกระเทือนด้วยก็ไม่ควรตอบ มันจะรู้เองพูดง่าย ๆ เรื่องเหล่านี้ รู้ ๆ ๆ เอง ถ้าอันไหนที่จะเป็นคุณล้วน ๆ แล้วออก ๆ และเป็นคุณอย่างเลิศเลอผึงเลยเชียว นั่นเป็นอย่างงั้นนะ”

   สามารถกราบเรียนถามปัญหาธรรมะทางด้านจิตภาวนา จากหลวงตาโดยตรง ...ได้จากแบบฟอร์มข้างล่างนี้ แล้วทางวัดป่าบ้านตาดจะส่งคำตอบกลับไปทางอีเมล์ ถ้าคำถามไหนได้รับการตอบแล้วและนำคำถามที่หลวงตาท่านเมตตาแสดงธรรมตอบแล้ว มาลงไว้ในหน้ารวม ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ เพื่อให้ท่านได้ศึกษาข้อธรรมได้ตามแง่อรรถธรรมที่แตกต่างกันไป ถาม - ตอบปัญหาธรรมะคลิกที่นี่
   ขอให้เป็นคำถามเฉพาะด้านจิตตภาวนาจากการปฏิบัติของตน แล้วหากติดขัดขั้นธรรมนั้น ๆ จึงค่อยกราบเรียนถามหลวงตา ทั้งนี้โปรดหาอ่านธรรมะหลวงตาแต่ละขั้นภูมิธรรมเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นี้

หัวข้อ :
ข้อความ :
จากคุณ :
E-mail :
 

 


หน้าแรก