หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส 2552

ดู ภาพและเสียง (Flash 9)

ณ วัดป่าบ้านตาด, อ.เมือง จ.อุดรธานี